Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.omtsim.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.omtsim.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Πιστοποίηση & Κατάρτιση εργαζομένων στα Τσιμέντα

 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ»

Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στα πλαίσια του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 024 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΚΕ)

Σύντομη Περιγραφή

Το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου», αφορά την κατάρτιση 1.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα του κλάδου μας αλλά και άλλων επιχειρήσεων και την πιστοποίησή τους.

Στην υλοποίηση του έργου, η Ομοσπονδία Εργατών Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντου συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας.

Σκοπός της πράξης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν την επαγγελματική τους θέση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις ακόλουθες περιφέρειες με ενδεικτική κατανομή:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 10 άτομα
 • Κεντρική Μακεδονία, 163 άτομα
 • Ήπειρος, 20 άτομα
 • Θεσσαλία,  240 άτομα
 • Δυτική Ελλάδα,  170 άτομα
 • Κρήτη, 20 άτομα
 • Αττική,  180 άτομα
 • Στερεά Ελλάδα, 197 άτομα

Τα προγράμματα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν είναι:

 1. «Ειδικός Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου»
 2.  «Ειδικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου στη Βιομηχανία Παραγωγής Τσιμέντου»
 3.  «Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Βιομηχανία Παραγωγής Τσιμέντου»

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει είναι διάρκειας 95 ωρών. Θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας και ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Για να μπορέσει κάποιος να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι:

Εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα
Τουλάχιστον απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στην πράξη και την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης.  Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 475€.

Στο πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και συγκεκριμένα ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, δημοσιεύσεις στον τύπο, αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων κ.α.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 και στις αρχές του 2020.