Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.omtsim.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.omtsim.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

NEO KOYΡΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

21/7/2016

Το ΤΑΠΙΤ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή των απονεμόμενων εφάπαξ των Τομέων που οι εισφορές διαφοροποιούνταν από το 4% επι των αποδοχών των ασφαλισμένων. (Όπως ο δικός μας τομέας ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ που έχει εισφορές 3%, παλιός ασφαλισμένος,  και το πάει από το 60% που το ορίζει ο νέος νόμος, στο 45%).

Ως εκπρόσωποι των ασφαλισμένων δηλώσαμε ότι δεν κατανοούμε τη σπουδή και τον αιφνιδιαστικό τρόπο με τον οποίο εισήχθη η σημερινή ημερήσια διάταξη, αφού δεν προκύπτουν από το νόμο και την εγκύκλιο πιεστικές προθεσμίες προσαρμογής, εξάλλου μας προξενεί αλγεινή εντύπωση η επιλογή του Υπουργείου να αναθέσει στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων να αναπροσαρμόσουν αυτά τις `εφάπαξ παροχές αναλογικά με το ύψος των εισφορών` στην πράξη να αναλάβουν αυτά τη τελική πολιτική ευθύνη για το νέο κούρεμα των εφάπαξ των ασφαλισμένων.

Η απόφασή μας ως εκπρόσωποι των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας ιδιωτικού Τομέα είναι ότι δεν μπορεί να χωρέσει συζήτηση επι της ουσίας των θεμάτων αυτών χωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη:

    - όσο η Κυβέρνηση νομοθέτησε χωρίς τη παραμικρή διαβούλευση περικόπτοντας αναιτιολόγητα τις εφάπαξ παροχές,

    - όσο ενοποιεί χωρίς αναλογιστικές μελέτες ελλειμματικά και μη ελλειμματικά Ταμεία και Τομείς χωρίς καμία διασφάλιση της οικονομικής και λογιστικής τους αυτοτέλειας.

 

Ζητήσαμε πριν την έναρξη της συζήτησης να καταχωρηθεί στα πρακτικά η εναντίωσή μας στην ενοποίηση του ΤΑΠΙΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και δηλώσαμε την απόφασή μας να προβούμε σε κάθε δικαστική ενέργεια προκειμένου να κριθεί ανίσχυρη ως αντισυνταγματική η ενοποίηση αυτή. Η συζήτηση αναβλήθηκε μέχρις ότου πραγματοποιηθεί συνάντηση των εμπλεκομένων εκπροσώπων των Ομοσπονδιών του Ιδιωτικού Τομέα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ